Projecten
Project CB2


Voor het Ministerie van Economische Zaken en Sportinnovator.


Project Emmen


In samenwerking met Gemeente Emmen, Menso en het UWV.


Project Innolabs


Field pilot project in de Euregio met een innovatief zorgproduct onder het EU H2020 Innolabs programma.

Project Innovcare


Internationaal project onder het EU AAL programma.